Inrikes Organisationer

Lägesbild från Bris under coronakrisen

Dela detta!

Hos Bris är trycket just nu högt. Mer bråk och utsatthet hemma, svår ensamhet när isoleringen blir norm och ett mer otillgängligt stöd för barn som behöver hjälp. Så ser lägesbilden ut i kölvattnet av corona.

Nyheter från BRIS