Om NNT24

NNT24.se BETA version

Tack för att du besöker NNT24, vi vet, det är mycket jobb kvar för att få ordning på denna sida! Det du ser just nu är en BETA (test version) av vad som ska komma.

Vad är NNT24? Nyheter helt enkelt! Korta nyheter som ger dig en uppfattning om vad som händer, utan konsekvens analyser, utan politiska aspekter eller annat inflytande på innehållet, nyheter som de kommer helt enkelt.

Vad för nyheter kommer visas? Sidan är indelad, förhoppningsvis bättre i framtiden, i några sektioner;

1. Notiser: Dessa utgöres mer eller mindre av polisens notiser som de sänder ut. Dessa ligger ofta till grund för vad andra tidningar börjat skriva artiklar om. Vi väljer att till största del visa dem som de kommer. Det ger dig en uppfattning om vad som händer, när det händer.

2. Riks Nyheter: Här visar vi de notiser som vi anser är av ett rikstäckande nyhets värde. Ofta handlar det om brott såsom rån, skjutningar eller saknade personer. I denna del lägger vi även till andra nyheter som inte alltid skrivs av oss.

3. Utrikes nyheter: Här väljer vi ofta nyheter som kanske inte andra tidningar tagit upp. Vi har en viss fokus på krigs zoner, terrorist attacker och andra händelser som vi anser är intressanta.

4. Lokala nyheter: Denna sektion utgöres av dels polisens notiser indelat efter Län, samt lokala nyheter oftast direkt från press releaser direkt från Län, kommuner och städer. Dessa kan ofta ha en politisk agenda eller styrning. Vi publicerar dem ur ett samhälls nyttigt perspektiv.

Fler sektioner kommer att följa, däribland Sport, med en fokus på andra sporter än fotboll och ishockey, gärna ungdoms förbund och andra sporter som normalt inte får medial täckning.

Var står NNT24 politiskt? Helt fristående! Idéen är helt enkelt att leverera nyheten, läsaren får själv bilda sig en uppfattning!

Var finns NNT24? Rent fysiskt finns vi i Storbritannien, men vi jobbar just nu på lösningar för att publicera nyheter i tiotalet länder på lika många språk.Just nu är innehållet, och presentations biten det vi jobbar hårdast på, både i text och design. Tills vi utvecklar de system vi siktar på så kommer text både i grammatik och stavning att ha fel. Detta kommer bli bättre med tiden. Designen på sidan är också i det enklaste utförandet medans vi testar de bakomliggande funktionerna. Bättring kommer.

Vad betyder förkortningen NNT24? NNT24 är arbetes namnet för de system vi utvecklar i bakgrunden till en annan applikation. ”NN” står helt enkelt för ”Networked News”, ”T” för ”Times” och siffrorna ”24” för timmarna på dygnet..

Vad är nästa steg för NNT24? Just nu är innehållet, och presentations biten det vi jobbar hårdast på, både i text och design. Tills vi utvecklar de system vi siktar på så kommer text både i grammatik och stavning att ha fel. Detta kommer bli bättre med tiden. Designen på sidan är också i det enklaste utförandet medans vi testar de bakomliggande funktionerna. Bättring kommer.