Inrikes Organisationer

Snabbare lagföring har haft avsedd effekt

Dela detta!

Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag visar att försöket har fallit väl ut.

Nyheter från BRÅ