Inrikes Västmanland

Studentkortegen i Västerås 2020

Dela detta!

Vi vet ännu inte om studentkortegen kan genomföras i år med anledning av covid-19 och effekterna av coronaviruset. Senast den 5 maj fattas beslut om det.